Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2016

martuszka
Jest dobre? To nie psuj. Nie możesz czegoś zmienić? To odpuść. Nie ma to wpływu na Twoje życie? To wzrusz ramionami. Nie akceptujesz czegoś? To odejdź, a dokonując każdego wyboru rób to, co dla Ciebie ważne, bo nikt inny za Ciebie tego nie zrobi. 
— Volant
martuszka
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać; to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm.
— Żulczyk, Ślepnąc od świateł
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viasoko soko
martuszka
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnezavisan nezavisan viasoko soko

November 19 2016

martuszka
3541 4cdc
Reposted fromBalladyna Balladyna viawolalabym wolalabym

October 15 2016

martuszka
"Każdy człowiek jest kolekcjonerem przeżyć. I to wyłącznie od nas zależy, czy staniemy się kolekcjonerami mikrokatastrof czy może mikroelementów szczęścia."
— Małgorzata Marczewska
martuszka
9824 821c 390
martuszka
Nie wiem, jak Wy, ale ja uwielbiam jesień. Za grzane wino, gorącą czekoladę, pachnący cynamonem dom. Za ciepłe koce i zaparowane okna. Za mgłę, która wita mnie rano. Za świeczki, rozpalane nocą.
— Johann Wolfgang von Goethe - „Cierpienia młodego Wertera”
Reposted fromIriss Iriss vianawrocka nawrocka
martuszka
tylko raz w życiu spotykasz kogoś, kto pasuje do Ciebie w każdej nanocząsteczce...
Reposted fromlovvie lovvie vianawrocka nawrocka

October 11 2016

martuszka
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— A. Osiecka
Reposted frommysliwybrane mysliwybrane

October 08 2016

martuszka
Uważam, że zdrowo jest być samemu przez większość czasu. Przebywanie w towarzystwie, nawet najlepszym, szybko staje się nużące i wyczerpujące. Uwielbiam być sam. Nigdy nie spotkałem przyjaciela, który byłby równie przyjazny jak samotność. Jesteśmy zwykle bardziej samotni, kiedy wychodzimy między ludzi, niż kiedy zostajemy w domu.
— Henry David Thoreau "Walden, czyli życie w lesie"
Reposted fromfreakishfickle freakishfickle
martuszka
Dobrze jest czasem nie być. Dziś właśnie mnie nie było. Siedziałem sobie cichutko w kąciku własnej reżyserki, dmuchając w kubek herbaty i trenując niebycie. Szło mi coraz lepiej. (...)
Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego.
— Marcin Bruczkowski "Radio Yokohama"
martuszka
3157 d096 390
Reposted fromlzyszczesciary lzyszczesciary viawolalabym wolalabym
martuszka
- Nie to, że chciałabym się teraz zaręczyć, ale chciałabym mieć taką możliwość:
- No możliwość możliwością. Ale chciałoby się kogoś tak kochać i wiedzieć, że on Ciebie też tak kocha, że możliwość zaręczyn byłaby czystą radością
— takie rozmowy saycheese.soup
Reposted fromsaycheese saycheese vialubiedzis lubiedzis
martuszka
4543 c665 390
Reposted fromoopsiak oopsiak vialubiedzis lubiedzis
martuszka
9185 faad 390
martuszka
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski
Reposted fromrudazolza rudazolza viamakemewannadie makemewannadie
martuszka
Są we mnie takie rzeczy, których nie byłabym w stanie wyjaśnić nikomu.
— Haruki Murakami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreakishfickle freakishfickle

October 04 2016

martuszka
6831 bc62
Reposted fromkaplitov kaplitov viasoko soko
martuszka
0693 1de2 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viasoko soko
martuszka
9317 5c93 390
Reposted fromiamLOLA iamLOLA vianazwazdupy nazwazdupy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl