Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2015

martuszka
0671 c255 390
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaucieknijmi ucieknijmi
martuszka
0635 bc03 390
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaucieknijmi ucieknijmi
martuszka
2438 5672 390

stability:

Australia’s oldest man, 109 years old, likes to knit mini sweaters for injured penguins (x)

Reposted fromkattrina kattrina viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
martuszka
5072 acae
Reposted fromkjuik kjuik viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
martuszka
martuszka
7565 0f68
martuszka

"Wszystko się zmieniło. Dziś już nie przyjaźnimy się z tymi osobami co mieliśmy się przyjaźnić na zawsze. Kochamy zupełnie inne osoby niż kiedyś. I wszystko jest inne. Nie umiem powiedzieć czy lepsze, czy gorsze. Po prostu inne."

martuszka

These Amazing Interiors Will Inspire You

var imagebase='file://D:/Program Files (x86)/FeedReader/'; These Amazing Interiors Will Inspire You (42 pics) 15:34 07.03.2015, Maxx, amazing, World Of Technology There are some pretty incredible interiors captured in these pictures. If you're looking to redecorate, you've come to the right place for inspiration.

Reposted fromlockes lockes viaunknown6 unknown6
martuszka
#273
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viaucieknijmi ucieknijmi
martuszka
1037 612a
Reposted fromundine undine viaucieknijmi ucieknijmi
4890 fc26

meekdinkus:

My brother and I fighting when we were kids

martuszka
Reposted fromtishka tishka viaucieknijmi ucieknijmi
martuszka
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
martuszka
Przestań gadać. Choć zaproponuj mi kawę i ciasto. Może być sama kawa. Nie wiem czy zdążymy ja wypić...dajmy sie ponieść, jak kiedyś chwili. Cieszmy sie sobą.  Pójdźmy o krok dalej i dajmy upust temu co w nas siedzi. Pózniej możesz sobie iść i więcej sie nie spotkamy.
— wino, weź ze sobą wino
Reposted fromalmostlover almostlover viaucieknijmi ucieknijmi
martuszka
9270 a601 390
Reposted fromosaki osaki viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
martuszka
1159 132f 390
martuszka
Nie pragnę wiele. Chciałabym tylko, by tym razem się udało. Tak dla odmiany.
Reposted frometernaljourney eternaljourney
martuszka
Reposted fromoll oll viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
martuszka
Dzisiaj czuję się dużo bardziej chujowo, ale nie mam ochoty dzielić się tą chujowością z innymi. Dlatego, że to jest potem wykorzystywane przeciwko mnie. Nie chcę funkcjonować jak tarcza strzelnicza. Nie chcę pokazywać, że dziesiątkę mam w okolicach serca. Wcale nie trzeba strzelać w głowę, żeby mnie zabić.
— Jan Jakub Kolski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl